Història

El Aquarium Cap Blanc, més conegut popularment com “Sa Cova de ses Llagostes” ha dit sobrenom a l’ús que se li va donar tradicionalment a la cova com a viver de llagostes.

Utilitzada com viver, les llagostes s’exportaven als mercats de Barcelona i altres ciutats. També es conservaven aquí els excedents que els pescadors no podien vendre i que recuperaven en els dies de mal temps en què la pesca no era possible, per no minvar les seves vendes.

El 1989, per condicionar l’espai, es van realitzar cinc entrades d’aigua directes al mar, garantint una excel·lent circulació i oxigenació de l’aigua en totes les instal·lacions. Es va transformar en aquari, i avui dia es pot observar una mostra representativa de les principals espècies del mediterrani eivissenc, des dels majestuosos mers a les acolorides donzelles o fadrins.

Cova natural amb espècies marines mediterrànies